Skåne-delegation till Kina

Diarienummer
Koordinator LUND LIFE SCIENCE INCUBATOR AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har identifierat samarbetsmöjligheter med science park/inkubator (Beijing) CRO-bolag (Beijing/Tianjin) Cancersjukhus för produktutvärdering och inköp (Beijing/Tianjin/Shanghai). De 16 organisationer vi träffade visade på intresse för samarbete inom vidareutveckling av cancer inom sina respektive områden. Vi har fått en inblick i vilka vilkor som behöver uppfyllas för att samarbete skall kunna äga rum och vi har skapat ett nätverk av kvalificerade kontakter i Kina.

Resultat och förväntade effekter

1. Kommande aktiviteter måste föregås av samförstånds-/samarbetsavtal på regional politisk nivå - Politiskt engagemang behövs. 2. Besökta platser har tillräckligt stor potential - Ytterligare besök till nya områden/platser ej nödvändiga. 3. Produktlanseringar i Kina bör ske i samarbete med en kinesisk partner - Kvalificering av potentiella partners och en förståelse för ev IP-risker bör föregå den typen av partnerskap.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg fungerade synnerligen väl. Genomförd presentation av de sydsvenska satsningarna för hela linan från forskning till klinik inom cancer och våra intressen för samarbete förstods enkelt av motparten och diskussioner handlade snabbt om ev synergieffekter, potentialer och samarbetsformer. Ambitionen i projektet, med 3-4 möten inplanerade per dag, var kanske något för hög. Mer tid för utvärdering på plats saknades. Kvaliteten på möten och utvalda intressenter i Kina var med ett undantag hög. Att arbeta med tolk fungerade efter en stunds invänjning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.