Skalbar syntes av esp och nya analoger

Diarienummer 2016-05030
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - september 2017
Status Avslutat