Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sjukvårdsintegrerad biobankning steg 5 - uttag (piloter)

Diarienummer
Koordinator UPPSALA LÄNS LANDSTING - Regionalt biobankscentrum
Bidrag från Vinnova 995 861 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att underlätta uttag för forskning av biobankade prov genom att utveckla nya metoder eller innovationer för snabbare, säkrare och/eller enklare utplock av prov. Projektet har bidragit till att införa eller förbättra arbetsprocesser för uttag samt att digitalisera provinformation och tillgängliggöra befintliga vätskebaserade provsamlingar för forskning. En innovation där provutplock verifieras i realtid med hjälp av HoloLens har också testats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet bidrar till att kostnadseffektiva och innovativa lösningar för uttag av prov kan arbetas fram och införas i den ordinarie verksamheten där prov finns lagrade. Erfarenheterna från projektet har delats både nationellt och internationellt och har hjälpt till att sätta fokus på uttag av prov för forskning. Den långsiktiga effekten av arbetet, dvs fler och effektivare uttag, går ännu inte helt att mäta. Dock har Biobanken Norr i tester sett att tiden att plocka ut prov kan halveras med den nya tekniken. Det sparar resurser både för forskare och biobanken.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i en väl beprövad struktur med fokus på samordning under ledning av Biobank Sverige. Tre regioners biobanker ingick i projektet; Umeå, Jönköping och Lund. Arbetet pågick under ca 18 månader och tog längre tid än beräknat vilket berodde på att processen delvis är beroende av externa leverantörer och delvis på att flera ytterligare utvecklingsprojekt pågår hos biobankerna parallellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 mars 2018

Diarienummer 2018-00834

Statistik för sidan