Sjukvårdsintegrerad biobankning steg 5 - uttag (piloter)

Diarienummer 2018-00834
Koordinator UPPSALA LÄNS LANDSTING - Regionalt biobankscentrum (RBC)
Bidrag från Vinnova 1 432 420 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

För att möta forskningens behov krävs en fungerande och effektiv nationell logistik för insamling av prov med hög och känd kvalitet samt med kopplad klinisk information. Genom att bygga vidare på det som är väl fungerande inom landstingen/regionerna kan kvalitén på svensk biobanksverksamhet för forskning höjas ytterligare. Sedan 2015 stödjer SWElife införande av sjukvårdsintegrerad biobankning av vätskebaserade prov för forskning. Denna strategiska satsning innebär implementering av integrerad insamling och hantering av prov för forskning i rutinsjukvården.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bidrar till att kostnadseffektiva och innovativa lösningar för uttag av prov kan arbetas fram och införas i den ordinarie verksamhet där prov finns lagrade. Den önskade effekten blir ökad tillgänglighet och snabbare åtkomst av prov lagrade inom hälso-/och sjukvårdens biobanker. Om hälso- och sjukvårdens biobanker utvecklar och använder innovationer för uttag, blir Sverige attraktivt för forskning och utveckling med målsättningen att uppnå förbättrad diagnostik, behandlingsmöjligheter och hälsa för medborgarna.

Planerat upplägg och genomförande

Modellen kompletteras med ett steg för uttags- och innovationslösningar för vätskebaserade prov. Syftet är att underlätta uttag för forskning av biobankade prov och utveckla nya metoder eller lösningar för snabbare, säkrare och/eller enklare utplock av prov. I ett första steg deltar tre sjukhus som har tagit fram anpassade lösningar för uttagsprocesser i just deras biobanksorganisation. Resultatet kommer att utvärderas efter ett år. Om lösningarna visar sig effektiva och säkra kommer vi verka för att uttagsstrategierna sprids till fler sjukhus och biobanksorganisationer.

Externa länkar

www.biobanksverige.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.