Sjukvårdens IT-pris

Diarienummer
Koordinator Dagens Medicin Sverige Aktiebolag - Dagens Medicin Sverige AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid maj 2007 - december 2007
Status Avslutat

Externa länkar