Självkorrigerande robotrörelser

Diarienummer 2014-04977
Koordinator LU INNOVATION SYSTEM AB
Bidrag från Vinnova 1 917 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - februari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2014 höst

Syfte och mål

Cognibotics har under 2015 och 2016 bedrivit teknisk och markandsmässig verifiering av sin patenterade teknik för robotkalibrering, vilken är sådan att metoden kan utföras av roboten själv som därmed blir självkalibrerande. Arbetet har löpt enligt plan, men resulterande produktutbud skiljer sig ganska mycket från det förväntande. Marknaden är som förväntat stor, men tar tid att nå ut till. Projektet har varit helt avgörande för företagets utveckling och expansion, med en fördubbling av personal inom projekttiden och med lovande tillväxtmöjligheter framöver.

Resultat och förväntade effekter

Tekniken befanns vara efterfrågad, men i sin första version under 2015 inte tillräckligt robust.Under 2016 gjordes en nyemission och omimplementering utöver projektplanen, medan man inom projektet under 2016 både kunde verifiera den nya lösningen, samt göra en marknadsanalys som resulterat i en komplett produktarkitektur med separat säljbara delar. Genom dessa extra insatser har projektplanen kunnat fullföljas. Goda tillväxtprognos på global växande marknad.

Upplägg och genomförande

Projektets uppläggning och genomförande, i enlighet med riktlinjerna för VINN-Verifiering, har befrämjat analys och syntes, vilket resulterat i konkreta planer för fortsatt marknadsintroduktion och tillväxt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.