Självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar

Diarienummer 2017-02469
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 49 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Fordons- och transportindustrin påverkas just nu starkt av tre megatrender; automatisering, elektrifiering och den nya delningsekonomin. Detta projekt syftar till att skapa pilotförsök baserade på dessa koncept, som kan driftsättas i fullskale-piloter, i en verklig trafikmiljö och med vanliga användare. Just detta, att låta invånare i Göteborg och Stockholm prova på framtidens mobilitet, och lära oss av dessa erfarenheter för att i nästa steg kunna gå vidare mot en fullskalig implementation, är målet med detta projekt.

Förväntade effekter och resultat

Självkörande, elektriska och delade fordon har potential att revolutionera sättet som vi förflyttar oss på i våra städer. Om detta införs på rätt sätt, med tekniken satt i ett samhällsperspektiv, så kommer det att ha stora positiva effekter på, förutom säkerhet och miljö, även på framkomlighet och totalkostnad för samhället.

Planerat upplägg och genomförande

Följande delaktiviteter ingår i projektet: - Driftsätta helautomatiska och elektrifierade minibussar i verklighetslabb-baserade tillämpningar, underbyggda med hållbara affärsmodeller och med två helt olika “Use cases” i Stockholm respektive Göteborg - Effektivisera befintliga elektrifierade bussar med hjälp av automatiserade funktioner - Möjliggöra en bildelningstjänst inom en stor flotta av personbilar - Digitalisera och koppla upp ett antal trafiksignaler för att möjliggöra optimering av uppkopplade och automatiska fordon

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.