Självkalibrerande 3D system för trafikövervakning

Diarienummer 2014-02239
Koordinator Viscando AB
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla hårdvara och mjukvara så att kunder/partners enkelt kan installera Viscandos system för trafikmätningar på egen hand. Fälttester med externa tekniker visar att måluppfyllelsen är mycket god. Inom ramen för projektet har vi också kunnat visa kunderna hur Viscandos lösning ger unika och kvantitativa insikter om beteenden och trafiksäkerheten i t.ex. korsningar. Flera kunduppdrag har redan utförts och efterfrågan bedöms vara mycket god.

Resultat och förväntade effekter

Självkalibreringen av system och det förenklade handhavandet har stor betydelse för Viscandos fortsatta affärsutveckling. Framförallt öppnar det upp möjligheter att skala upp verksamheten genom samarbeten och partners.

Upplägg och genomförande

* Kunddialog för definition av kravställning. * Utveckling av algoritmer för auto-kalibrering. * Design av hårdvara och kapsling för förenklad installation. * Utvärdering genom fälttester. * Demonstrationen av utökad funktionalitet för slutkunder.

Externa länkar

Automatisk detektion av fotgängare, cyklister och fordon. Räkna din trafik och förstå trafikanternas beteenden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.