Självbildens inverkan på kognitiv prestation följer Bayesiska principer och cingulum aktiviet

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Bidrag från Vinnova 1 733 472 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04078

Statistik för sidan