SiSP - Swedish Incubators Science Parks

Diarienummer 2009-01700
Koordinator SISP SWEDISH INCUBATORS & SCIENCE PARKS - SiSP - Swedish Incubators & Science Parks
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2011
Status Avslutat