SIRT2 inhibering som en terapeutisk strategi mot cancerstamceller från hjärntumörer

Diarienummer 2014-06336
Koordinator Göteborgs Universitet - Sahlgrenska akademin
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2015 - mars 2015
Status Avslutat