Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SIQ - Quality Innovation Award 2018

Diarienummer
Koordinator STIFT INSTITUTET FÖR KVALITETSUTVECKLING (SIQ) - SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med Quality Innovation Award är att identifiera innovationer och lyfta fram innovatörer för att dels premiera dem och även att indirekt inspirera andra att våga tro på sina idéer. Fyra innovationer har premierats och pris och diplom skall delas ut vid en ceremoni i februari 2019. En pressrelease med resultatet har också skickats ut.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fyra innovationer har premierats och pris och diplom har delats ut vid en ceremoni i Stockholm i februari 2019. En pressrelease med resultatet har också skickats ut. Vinnarna 2018 är: Gimic AB i Växjö: ”Cognitive cameras” Landstinget i Värmland: ”Hurmårdu.nu” Nocilis Sensor AB i Sollentuna: “Short Wave Infra Red (SWIR) Camera Chip” SolTech Energy Sweden AB i Stockholm: “SolTech ShingEl”

Upplägg och genomförande

Quality Innovation Award har åtta kategorier inom vilka innovationer utvärderas. Under 2018 lyckades vi hålal samma antal sökande som året innan och priser har deltats ut i fyra av kategorierna under stor uppmärksamhet. Vinnarna är mycket hedrade och det hjälper dem stort att göra sina innovationer mer kända och därmed indirekt även inspirera andra.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2018

Diarienummer 2018-04021

Statistik för sidan