Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SIP STRIM idétävling 2018

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 282 341 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målen med projektet var att nå ut till flera SMFs, identifiera potentiella samarbetspartners för SMFs samt att identifiera ideer som kan bidra till att STRIM agendans mål uppfylls. Målet att identifiera och lyfta fram idéer inom småföretag som har möjlighet att i senare steg kommersialiseras, samt att få tillstånd en plattform för matchmakning och nätverkande mellan SMF, större företag och akademi uppfylldes till fullo. SIP STRIMS nätverk breddades och utökades med 21 SMFs.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utfallet är fler SME:s involverade i SIP STRIM aktiviteter och ökad samverkan mellan akademi, stora företag och SMF:s. Dessutom bidrog idetävlingen till att föra ideer ett steg närmare innovationer till marknad. 2 ideer valdes ut som vinnare.

Upplägg och genomförande

Eventet inleds med information om möjligheter inom SIP STRIM och EITRaw Materials. Information gavs om utlysningar, partnerskap, aktiviteter & andra möjligheter till stöd för framförallt SMFs. Företag upp till 250 anst. har rätt att delta i idétävlingen. 11 Utvalda ideer pitchades för en jury med industrirepresentanter som utsåg 2 vinnare. Upplägget var bra, däremot kommer vi att utveckla konceptet till nästa år genom att ha två olika tävlingskategorier som riktar sig till olika TRL-nivåer nästa år.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 december 2017

Diarienummer 2017-05366

Statistik för sidan