SIP STRIM idétävling 2018

Diarienummer 2017-05366
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att genomföra en fjärde idetävling inom ramen för SIP STRIM. Mål: 1.Uppmuntra SMF:s att aktivt delta i SIP STRIM 2.Identifiera projektideer 3.Bredda STRIMS nätverk,mötesplats mellan SMF:s och större företag

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter: 1.Fler SMF:s som aktivt deltar i SIP STRIM 2.identifiera 1-2 projektideer med potential att bidra till förverkligandet av STRIM agenda 3.Bredda STRIMS nätverk,mötesplats mellan SMF:s och större företag

Planerat upplägg och genomförande

Företag upp till 250 anställda äger rätt att delta i idétävlingen. En jury bestående av industrirepresentanter samt representanter från Vinnova väljer ut 10-12företag som får presentera sin idé. Om det finns ett lämpligt bidrag som möter alla kriterier väljer juryn efter presentationerna väljer juryn ut en vinnare, som ges möjlighet att genomföra sin idé med finansiering från VINNOVA, förutsatt att de uppfyller VINNOVAs krav för finansiering. Eventet genomförs av personal från SIP STRIM, EITRawMaterials, och går av stapeln i slutet på februari 2018.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.