SIP PiiA koordinering 2017-2019

Diarienummer 2016-05329
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 14 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

PiiAs vision ar att Sverige 2022 ar en ledande nation for utveckling och anvandning av innovativa och konkurrenskraftiga losningar inom omradet processindustriell IT och automation. Detta genom att starka samverkan mellan processindustrier, dess leverantorer och forskare och darigenom stodja dessa naringars digitala transformation battre an sina internationella konkurrenter, bade i det korta och langa tidsperspektivet. Detta projekt inkluderar det arbetet som kravs for att driva PiiA:s programkontor.

Förväntade effekter och resultat

Direkta effekter och resultat från programkontoret 2019 är: - En etablerat ledningsstruktur med ett råd för PiiA:s regioner, ett industriråd som körs framgångsrikt och ett fler än 15 programsponsorer. - Vi har än tydligare kommunikation med uppdaterad webb lanserad där projektresultat sprids enkelt. Vi arrangerar en årskonferens där PiiA:s resultat sprids på ett inspirerande sätt. - Fler innovativa projekt i vår portfölj och 2019 har fått vi dessutom fått ett större EU projekt godkänt med radikal påverkan på processindustrin som leds från Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Verksamheten omfattar - PiiAs programkontor och programledning Vi arbetar med följande strategiska insatser för att driva PiiA - PiiA Analys, orienterat mot framsyns- och omvarldsstudier, - PiiA Projects, orienterat mot PiiAs projektportfolj, - PiiA Academy, orienterat mot omradets kompetensforsorjning, samt - PiiA Research, orienterat mot omradets langsiktiga kunskapsutveckling. PiiA arbetar med ovan pa tre fronter. Skapa insikt och forstaelse, visa och demonstrera samt framja breddinforande. Aktiviteter finns listade i bifogade dokument.

Externa länkar

http://sip-piia.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.