Sioo impregnering - Ett miljömässigt sunt och hållbart träskydd

Diarienummer
Koordinator SIOO WOODPROTECTION AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen har varit att utveckla hållbara och kostnadseffektiva koncept för industriell användning av Sioos miljövänliga system för skydd av trä. Projektet syfte och uppfyllelse har resulterat i - nya unika produkter (grudrecept) med ökad prestanda och hållbarhet - nya produkter med nya pigment med ökad bindning till trä - ökad förståelse om mekanismen för Sioos penetration och bindning till trä - de viktigate resultaten är skyddade i ett nytt patent dec 2015 - viktiga resultat för industriell storskalig applikation med stor trätillverkare

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i nya unika hållbara produkter och produktkoncept med minskad miljöbelastning då de konkurerar ut fossila oljeprodukter. De nya produkterna lanseras 2016 och kommer att leda till expansion både i Sverige och internationellt. Inledningsvis sker detta i Tyskland, England och USA. Antalet anställda vid Sioo ökar och de nya produkterna ersätter miljöbelastande kemikalier globalt. Produktionen vid Sioos lokaler i Sävedalen går för högtryck och planer finns att övergå till tvåskift. Viss produktion har även lagts ut på underleverantörer.

Upplägg och genomförande

Projektledare har varit Herje Boström vd vid Sioo Woodprotection AB och projektet har genomförts inom ett FoU-team i samarbete med ledande expertis vid högskolor, institut och näringsliv, ex Chalmers Industritkenik, SP, Swerea IVF, m fl. Resultaten visar att FoU-teamet har fungerat mycket bra och forskningen har lett till många konkreta resultat till nytta för Sioos framtida konkurrenskraft och för fortsatt expansion nationellt och globalt. Forskningen har inte bara resulterat i nya produkter, utan även ny kunskap och djup förståelse kring mekanismen hur Sioo binder till trä.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-04898

Statistik för sidan