SIO Grafen

Diarienummer 2014-01333
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 3 259 649 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2015
Status Avslutat

Externa länkar

siografen.se