SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar

Diarienummer 2014-04424
Koordinator Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 760 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla en strategi för hur tillgången på riskvilligt kapital till tidiga life science företag skall öka.

Förväntade effekter och resultat

Detta skall resultera i en strategisk plan för hur SIO folksjukdomar skall arbeta med frågan under projekttiden. Projektet skall också bygga relationer med relevanta beslutfattare som kan stödja genomförandet av den strategiska planen.

Planerat upplägg och genomförande

För att skapa tillväxtföretag inom life science behövs finansiering. Tillgången till finansiering av startup företag inom speciellt life science är ytterst begränsad idag. Detta är ett av de grundläggande problemen som måste åtgärdas för att Sverige skall kunna utveckla life science industrin. Problemet har identifierats av många parter. För att undvika dubbelarbete och istället uppnå synergier mellan dessa aktörer avser SIO Folksjukdomar sammanställa information från dessa initiativ samt göra en utblick för att se hur andra länder förser sina startup företag med kapital

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.