Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 718 926 kronor
Projektets löptid september 2014 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Det finns behov av fler fokuserade kompetenta aktörer med tillräcklig bas av kapital, expertis och förmåga att knyta ihop innovationskedjan från forskning och tidiga projekt till kommersialisering och lönsamma företag inom life science. Större volymer kompetent riskkapital är även avgörande att kunna attrahera internationellt privat kapital och investerare såväl som fruktsamma samarbeten med industriella aktörer inom och utanför Sverige. Målet har därför varit att utveckla en strategi för att öka tillgången på riskvilligt kapital till tidiga life science företag.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat ett förslag för samverkan mellan statligt och privat riskkapital. Förslaget utformades som en modell för samverkan mellan statligt och privat riskkapital och levererades in till regeringens utredare Hans Rystad som underlag till förslag om statligt riskkapital. Projektet har även, tillsammans med befintliga VC-bolag, Saminvest och övriga intressenter undersökt möjligheter för Swelife att stimulera tillkomsten av en ny VC-fond inom life science. De konkreta förslag som tagits fram har dock visat sig svårt att genomföra inom Vinnovas uppdrag.

Upplägg och genomförande

Projektet har involverat en lång rad intressenter, både behovsägare och finansiärer, i arbetet med att ta fram föreslagen modell samt i arbetet med att utforska möjligheter att stimulera en ny VC-fond inom life science.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-04424

Statistik för sidan