SInS: Att utveckla förmågan att driva social innovation genom teknik i samverkan

Diarienummer 2016-03170
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 1 998 891 kronor
Projektets löptid januari 2017 - januari 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång 2015-07089-en

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla, i samarbete mellan forskare och praktiker, en plattform (verktyg och arbetssätt) för att driva social innovation i samverkan och därmed också producera kunskap om organisering för ökad innovationsförmåga när det är flera parter som deltar i innovationsprocesser och när innovation handlar om att skapa värde för samhället genom teknik. För att ta fram en sådan plattform fokuserar projektet på ett viktigt område för social innovation i regionen, och Sverige i stort: innovation i hur åldrandet (ageing) organiseras genom användning av teknik.

Förväntade effekter och resultat

En gemensam innovationsplattform för att driva social innovation, SInS, har utvecklats och använts. I plattformen ingår aktörer som representerar olika perspektiv, vilket berikar innovationsprocessen. De organisatoriska processer som har med innovationsarbete för högkvalitativt åldrandet har också effektiviserats. Därmed har åldrandet blivit mer högkvalitativt och organisationerna står väl rustade för att arbeta vidare med social innovation genom teknik i samverkan. Den här distribuerad innovationsförmåga förstärker arbetet med social innovation i regionen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fyra faser, work packages, som startar januari 2017 och avslutas december 2018. Varje fas avslutas med ett stage-gate (S1, S2, S3, S4) där vissa resultat ska ha uppnåtts. Projektet drivs fram genom de återkommande workshops (WS) där alla aktörer som ingår i plattform aktivt deltar. Mellan WS jobbar forskarna vidare med analys, utveckling och fortsatt empiriinsamling, medan deltagare från kommunerna arbetar i respektive organisation med spridning av information och förankring av plattformen.

Externa länkar

hemsida för projektet på MDHs hemsida (det finns svensk och engelsk version) - kommer att utvecklas

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.