Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

SInS: Att utveckla förmågan att driva social innovation genom teknik i samverkan

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 1 930 796 kronor
Projektets löptid januari 2017 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med projektet har varit att utveckla en plattform för att driva innovation inom välfärdsteknik i samverkan (som exempel på social innovation). Plattformen är utvecklad i form av en webbsida som finns på co-wt.se som erbjuder en verktygslåda för innovation i samverkan. Syftet var också att producera kunskap om organisering för ökad innovationsförmåga när det är flera parter som deltar i innovationsprocesser och när teknik ska skapa värde för äldre. Denna kunskap finns i webbsidan men också i vetenskapliga publikationer, film, arbetsrapporter, presentationer, intervjuer.

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultat från projektet är co-wt.se som är en plattform för innovation inom välfärdsteknik i samverkan (på svenska och engelska). Plattformen innehåller arbetssätt och verktyg som har testats med personal från de involverade organisationerna och med äldre, dvs målgruppen för denna typ av social innovation. Plattformen är förankrad inom verksamheterna och erbjuder välbehövligt stöd i innovationsprocesser, men är även tillgänglig för alla intresserade aktörerna. I nyttiggörande projekt IVRIS arbetar vi vidare med både plattformen och integrering i olika verksamheter.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit baserat på en participatory innovation ansats där olika aktörer är involverade i att skapa kunskap och att utveckla arbetssätt för innovation i samverkan. Genom dialog med verksamheterna har vi justerat något formen för presentation av resultat jämfört med den ursprungliga planen för att kunna maximera värdet för de som använder den plattform som vi har utvecklat. En verktygslåda är nämligen något som kan påverka organisationernas sätt att arbeta med innovation utan att leda till dubblering av processer eller byråkratisering av projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03170

Statistik för sidan