Sino-Sverige - ett initiativ till återvinning av avfall till energi och material

Diarienummer 2012-03159
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 229 500 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att etablera en plattform för Svensk-Kinesisk samverkan, vilket underlättar forskning, utveckling, implementering, demonstration och användning av avancerad material- och energiåtervinning (Waste to Energy and Materials, WtEM) för kommunalt avfall (Municipal Solid Waste, MSW). De mest framgångsrika processerna och teknikerna för material- och energiåtervinning av kommunalt avfall kommer överföras till Kinesiska samhällen. Nya samutvecklade tekniker kommer att implementeras på båda sidorna, inom områden med behov av förbättring.

Resultat och förväntade effekter

En för plattform för avfall till energi och material (WtEM) mellan Sverige och Kina har etablerats och en hemsida har upprättats för att utbyta information De sociotekniska barriärerna för hantering och bearbetning av kommunalt avfall har identifierats De huvudsakliga tekniska barriärerna för hantering och bearbetning av kommunalt avfall har identifierats Ett specifikt projektförslag mellan Sverige och Kina har formulerats

Upplägg och genomförande

WP1: Etablera en plattform för material- och energiåtervinning WP2: Kartlägga teknikens ståndpunkt för material- och energiåtervinningsteknik, för kommunalt avfall (MSW) WP3: Workshops om material- och energiåtervinning (WtEM) WP4: Identifiera socio-tekniska barriärer och lösningar för material- och energiåtervinning från kommunalt avfall, baserat på ovanstående steg WP5: Formulera ett/flera projekt, som adresserar de tekniska barriärerna för ren och effektiv användning av kommunalt avfall (MSW)

Externa länkar

Sino-Sverige- ett initiative till återvnning av avfall till energi och material

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.