SINO - Nya injicerbara biokeramer för benappliktioner och benregenering

Diarienummer 2013-02686
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 750 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har resulterat i utbyte av personal samt forskning och utveckling i samverkan mellan svenska och kinesiska aktörer kring nya material för benutfyllnad.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en patentansökan, utlicensiering av patenterad metod till företagspart samt en genomförd djurstudie.

Upplägg och genomförande

En utmaning i projektet har varit kommunikationen mellan projektparterna i Sverige och Kina. Kinesiska forskare har här varit till hjälp. Dessutom drog planeringen och starten av djurstudien ut något på tiden vilket inneburit att den längsta djurstudien inte hunnit slutföras inom projekttiden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.