Simuleringsdriven produktutveckling

Diarienummer 2014-06300
Koordinator EDR & MEDESO AB - LOKALKONTOR
Bidrag från Vinnova 130 960 kronor
Projektets löptid december 2014 - mars 2015
Status Avslutat