Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Simulering av buller, dagsljus och luftkvalitet

Diarienummer
Koordinator simmons akustik & utveckling Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har i vår rapport undersökt möjligheterna att med existerande metoder, verktyg och datorprogram kunna beräkna ljudnivåer inomhus, dagsljus samt luftföroreningar. Vi har sammanställt kunskapsläget och dessutom publicerat två artiklar som belyst dessa viktiga frågeställningar. Vi har funnit att det i dagsläget inte är lägligt att investera i utveckling av egen programvara men att det kan vara dags för större programvaruutvecklare att investera i en svit av programvaror som kan göra dessa analyser. Pågående standardiseringsarbete i Europa stöder denna utveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

I dagsläget är det inte lägligt att investera i utveckling av egen programvara. På sikt kan harmonisering av bullerregler och beräkningsmetoder i Europa leda till att större programvaruföretag utvecklar beräkningsprogram som klarar alla typer av simuleringar enligt i denna rapport. Det pågår utvecklingsarbete i t.ex. Frankrike och Spanien samt standardiseringsarbete som kan ge bättre förutsättningar genom samordning av kraven. Det är väsentligt att övertyga svenska myndigheter eller EU att förtydliga regelverket, för att motivera relativt krävande investeringar.

Upplägg och genomförande

Vi har genom litteraturstudier och intervjuer sammanställt det aktuella kunskapsläget och utvärderat möjligheterna att med existerande programvaror, standarder och kompetens kunna genomföra analyser av buller, ljus och luftföroreningar. Vi har även diskuterat pågående arbete med utveckling av krav, regler och standarder i Sverige och Eupopa. Vi har även föreslagit nya principer som skulle kunna vara vägledande för för en reviderad trafikbullerförordning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2016-05337

Statistik för sidan