SIMTER etra-net

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 2 590 700 kronor
Projektets löptid juni 2007 - maj 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02251

Statistik för sidan