SIMTER etra-net

Diarienummer 2007-02251
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 2 590 700 kronor
Projektets löptid juni 2007 - maj 2009
Status Avslutat