Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SimGården - innovativ testmiljö med inriktning på simulering av körteknik i naturbruks- och yrkesutbildningar

Diarienummer
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Naturbruksförvaltningen
Bidrag från Vinnova 3 348 450 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juli 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Testmiljö Simgården har driftsatts, inklusive en mobil lärmiljö och tre simulatorcenter med drygt 30 simulatorer. Test, utvärderingar och utveckling av nya digitala verktyg och arbetssätt sker i testmiljön, som en integrerad del i undervisningen. Aktionsforskning i samarbete med forskare bidrar till att utveckla och kvalitetssäkra undervisningen. Simulatorcentren utgör även demonstrationsanläggningar där erfarenheter och kunskap om arbetssätt och ny teknik sprids. Den mobila lärmiljön används på mässor och event för att nå ut till olika intressenter - Roadshow Simgården.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat från test och utvärderingar i testmiljön ligger till grund för kravspecifikationer i utvecklingsorienterade upphandlingar. Detta bidrar till att ny teknik anpassas till skolans vardag och blir lätt att använda. Pedagogik, säkerhet och hantering av integritet beaktas i utvecklingsarbetet. Testmiljö Simgården tydliggör och förmedlar behoven i de samarbeten som etablerats med ledande företag inom simulatorbranschen. Vid de tre simulatorcentren förmedlas kompetens som motsvarar arbetsmarknadens behov och gör elever/studenter attraktiva att anställa.

Upplägg och genomförande

Testmiljön drivs i samverkan med projektpartners för att testa, utvärdera, utveckla och förbättra digitala verktyg och arbetssätt inom simulatorbaserad undervisning. Testmiljön är integrerad i undervisningen, dvs personal och elever är engagerade och IT-pedagoger bistår i testledningen. Externa parters bistår med kompetens och nätverk inom simuleringsteknik, precisionsodling, trafiksäkerhet, funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter. Testmiljön har stärkt samverkan mellan involverade aktörer och skapat eldsjälar som engagerar sig i utvecklingen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02317

Statistik för sidan