SimGården - innovativ testmiljö med inriktning på simulering av körteknik i naturbruks- och yrkesutbildningar

Diarienummer 2015-02317
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Naturbruksförvaltningen
Bidrag från Vinnova 3 350 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juli 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

SimGården är en innovativ testmiljö för digitalisering i skolan med inriktning på simulering av körteknik, maskiner och tunga fordon. Målet är att attrahera innovatörer och utvecklingsföretag med intresse för att ta fram nya produkter inom området. Utvecklingen av digitala produkter och nya undervisningsmetoder ska resultera i en säkrare och effektivare undervisning vid naturbruks- och yrkesutbildningar, som ska leda till ökad anställbarhet för våra elever.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i nya digitala produkter som ett komplement till riktiga maskiner i undervisningen av körteknik. Detta förväntas i sin tur leda till:
* ökad anställbarhet för elever efter examen.
* ökad kompetens hos elever av t ex digital teknik i förarmiljöer.
* ökad säkerhet för elever och personal.
* Besparingar genom minskad lärartäthet och ökad grad av självstudier.
* Miljövinster genom minskad användning av bränsle och arbetsmaskiner, samt förbättrad arbetsmiljö för elever och personal i undervisningen.

Planerat upplägg och genomförande

Testmiljön ska integreras i undervisningen och lärare ska engageras som testledare. Expertkonsulter som bistår med kompetens och nätverk inom sina områden kommer att anlitas, t ex inom precisionsodling, lasermätning, simuleringsteknik, trafiksäkerhet och funktionsnedsättningar liksom innovation och affärsplanering. Projektet inleds med simulatorer på ett par skolor följt av fler skolor. Ambitionen är att den utvecklade tekniken och nya undervisningsrutiner på sikt ska spridas till naturbruks- och yrkesskolor runt om i landet.

Externa länkar

Naturbruksskolorna i Västra Götaland Agroväst - utvecklingssamordnare för de gröna näringarna i Västra Götaland Innovationsprojekt SimGården - testmiljö för simuleringsteknik

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.