Silversposorskap Swedish-American Life Science Summit 2011

Diarienummer 2011-01897
Koordinator DuHaan Groupe Inc
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - augusti 2011
Status Avslutat

Externa länkar