Silver Technology

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad
Bidrag från Vinnova 995 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01714

Statistik för sidan