Silver Technology

Diarienummer 2009-01714
Koordinator Högskolan i Halmstad
Bidrag från Vinnova 995 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2009
Status Avslutat