Silver Economy

Diarienummer 2011-01731
Koordinator OECD-LEED Partners Club - OECD LEED Partners Club
Bidrag från Vinnova 179 174 kronor
Projektets löptid april 2011 - december 2011
Status Avslutat