Silent Timber Buildings for the European market

Diarienummer 2013-05360
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Trätek, Borås
Bidrag från Vinnova 2 810 100 kronor
Projektets löptid december 2013 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla modelleringsverktyg för att prediktera ljudisolering i träbyggnader. Som en del i detta har projektet delats upp i olika delområden; utveckling av modell samt medverkan i/bidrg till standardisering (ok); Verifiering av modell samt trendanalys (ok); utveckling av databas med auralisering (ok); skapa en designguide samt dessimination via web, www.silent-timber-build.com (ok). Målet har också varit att hitta synergier med andra projekt och därför har nära samarbete med projektet HCLTP och visst samarbete med Wood2New.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att vi tagit fram en designguide som möjlggör en tryggare modellering av existerande och tänkbara konstruktioner som kan förekomma i Europa. Konstruktionerna skall uppfylla moderna akustiska krav samt också vara möjliga att utföra me hänsyn till andra tekniska aspekter. Utfallet presenteras i designguiden (rapporterna), websidan, samt databasen www.lignum.ch vilken också nu har en auraliseringsmodul som gör att man kan lyssna på resultatet och de val som görs.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits med partners med olika förmågor för att åstadkomma optimalt resultat. Det innebär att vi utnyttjat ett avancerat modelleringsverktyg "SEAWood" från en partner kombinerat med FEM från en annan partner. SEAWood har vidareförädlats och kan användas för att bygga "säkra" modeller baserat på jämförande mätdata hämtat från grupperingen. Olika beräkningsresultat kan sedan laddas upp i databasen som tillhandahålls av lignum, och "lyssna" för maximal förståelse. Projektets resultat har också stort värde för fortsatt standardisering vad gäller EN 12354.

Externa länkar

Innehåller resultat från projektet, information om seminarier samt om samtliga projektparter Innehåller auraliseringsmodul ("lyssna på konstruktionen") och konstruktionsexempel

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.