Signaturanpassning av bredbandiga skrovintegrerade antennaperturer

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01348

Statistik för sidan