Signaturanpassning av bredbandiga skrovintegrerade antennaperturer

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - juni 2012
Status Avslutat