Sierra - Realtids Operativsystems Accelerator i Hårdvara

Diarienummer
Koordinator AGSTU AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04519

Statistik för sidan