Sierra - Realtids Operativsystems Accelerator i Hårdvara

Diarienummer 2009-04519
Koordinator AGSTU AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - mars 2010
Status Avslutat