SIAM-Silicon Analog to Millimeter-wave Technologies

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03452

Statistik för sidan