Shoppable vids - Semi-autonomous video tagging

Diarienummer 2017-03643
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 889 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång From analogue to digital 2017 - FashionTech and MediaTech

Syfte och mål

Vi tillhandahåller ett verktyg för post-produktion av video som understödjer märkning av bärbart mode och accessoarer i videofilmer på nätet. Klädobjekten i filmen blir då klickbara, vilket möjliggör länkning till sociala medier av varierande slag och e-handel. Systemet stödjer semi-maskinell identifiering av objekt i förinspelad video såsom kommersiella presentationer, TV och filmer.

Förväntade effekter och resultat

Användarnytta: System gör det möjligt för en användare att hitta kläder de gillar i och genom att söka i videor, samt att köpa dessa eller diskutera dem i sociala medier. Industriell nytta: Förenklad och expanderad e-handel i ett visuellt medium som är anpassat till mode, vilket genererar data som kan användas för att anpassa och effektivisera produktion till behov.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utgår från ett konkret branschinitiativ där varje part har ett starkt intresse, samt parter som är potentiella systemägare. Parterna erbjuder kompletterande kompetens och härrör både från mode- och IT-sektorn.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.