SHINE - Sport and Health Innovation through New thinking and Entrepreneurship

Diarienummer 2014-05810
Koordinator GIH - Gymnastik- och idrottshögskolan
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var tvådelat: 1.Att samla en konstellation av partners som vill agera gemensamt för att stimulera utveckling av svensk innovationskraft inom idrott och hälsa. 2.Att genomföra en tävling som visade på möjligheterna detta ger, visar på efterfrågan samt ger exempel på vilka starka resultat som ovanstående kan leda till. Utifrån syften och mål har vi nått fram till ett bra resultat även om vi önskat kunna engagera än fler partners redan i detta skede.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet med bra partnersammansättning, 55 kvalificerade tävlingsbidrag, bra engagemang, starka nominerade och bra vinnarkoncept ger högt resultatbetyg. Effekterna är ett fungerande koncept, en stark konstellation bakom tävlingen och en tävling som har möjlighet att bli ett starkt varumärke. Vi räknar nu med att engagera fler partners, föra ut kommande tävlingar bredare och få än fler och vassare bidrag. Långsiktiga effekter blir nya produkter och tjänster som kan nå ut internationellt samt innovationstävling som ett viktigt verktyg för kommande utveckling inom området.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet har fungerat bra utifrån en bra sammansättning av partners där alla bidragit utifrån sina kunskapsområden och med sina nätverk. Såväl planering som utveckling av koncept och genomförande av tävlingen flöt på på bra och nyckeln till det hela har nog varit den breda sammansättningen av aktörer med olika kompetensområden och nätverk. Det finns nu en bra bas för vidare utveckling vilka alla i skrivande stund verkar intresserade av.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.