Sharing and Trusting Electronic Services (STES)

Diarienummer 2002-00917
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2002 - augusti 2003
Status Avslutat