Sevuparin mot svår malaria: process & metodutveckling

Diarienummer
Koordinator DILAFORETTE AB - DILAFORETTE AB, Solna
Bidrag från Vinnova 2 850 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Dilaforette har som mål att utveckla sevuparin, ett nytt läkemedel för att behandla vaso-ocklusioner i bl a svår malaria, sickle-cell anemi och andra indikationer. Projektet inom ramen för Forska & Väx syftade till att ta fram en förbättrad tillverkningsmetod för sevuparin i större skala lämplig för kommersiell produktion samtidigt som kvalitetshöjande åtgärder skulle genomföras.

Resultat och förväntade effekter

Dilaforette har nu utvecklat en ny process, skalat upp till kommersiell skala samt flyttat tillverkningsprocessen till en ny tillverkare som kan uppfylla kraven som slutgiltig läkemedelsproducent. Det finns drygt 6 kg nyproducerat läkemedelssubstans på lager. Målet med projektet inom ramen för Forska & Väx har uppfyllts. Resultatet möjliggör för Dilaforette att gå vidare i utvecklingen av läkemedlet. Det ökar även företagets möjligheter att på sikt kommersialisera det nya läkemedlet, både genom att sänka tillverkningskostnader och genom att förbättra kvaliteten.

Upplägg och genomförande

Dilaforettes plan när anslaget från Forska & Väx söktes var att nyanställa 1-2 personer för projektledning av process- och metodutveckling. Men företaget genomförde projektet i stället genom att deltidsanställa en av grundarna i företaget för själva processutvecklingen. En projektledare togs däremot in på konsultbasis.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02734

Statistik för sidan