Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Services for events - prestudy

Diarienummer
Koordinator TeliaSonera Aktiebolag - TeliaSonera Sverige AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juli 2006 - februari 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03994

Statistik för sidan