Services for events - prestudy

Diarienummer 2006-03994
Koordinator TeliaSonera Aktiebolag - TeliaSonera Sverige AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juli 2006 - februari 2007
Status Avslutat