Service evaluation before design

Diarienummer
Koordinator TeliaSonera Aktiebolag - TeliaSonera Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 150 000 kronor
Projektets löptid juli 2006 - december 2007
Status Avslutat