Septulus, hjärtkirurgiskt instrument

Diarienummer 2016-02132
Koordinator Septulus AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - augusti 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att verifiera förutsättningar för ett nytt minimalinvasivt hjärtinstrument.

Förväntade effekter och resultat

Proof-of principle för ett ännu mindre invasivt instrument än dagens och regulatorisk road-map.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inneheåller en teknisk verifiering, en affärsmässig och regulatorisk verifiering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.