Septulus, hjärtkirurgiskt instrument

Diarienummer 2016-02132
Koordinator Septulus AB
Bidrag från Vinnova 1 986 721 kronor
Projektets löptid juli 2016 - augusti 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att utveckla ett minimalinvasivt instrument för behandling av hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati i hjärtmuskel.

Resultat och förväntade effekter

Under projektets gång har vi kunnat utveckla ett instrument som har testats i djurförsök. Dessa försök har varit framgångsrika och visar på god funktion.

Upplägg och genomförande

Utöver djurförsök har vi genomfört marknadsanalyser och varit kontakt med både investerare, experter och företag verksamma i denna marknad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.