Septulus, hjärtkirurgiskt instrument

Diarienummer 2016-02132
Koordinator Septulus AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - augusti 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att verifiera förutsättningar för ett nytt minimalinvasivt hjärtinstrument.

Förväntade effekter och resultat

Proof-of principle för ett ännu mindre invasivt instrument än dagens och regulatorisk road-map.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inneheåller en teknisk verifiering, en affärsmässig och regulatorisk verifiering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.