Sensorsystem för detektion av brand i biomassaförvaring

Diarienummer
Koordinator APR TECHNOLOGIES AB - APR TECHNOLOGIES AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet är en del i ett större utvecklingsprojekt med främsta målet att efter projektets slut kunna visa och referera till en hos kund installerad referensanläggning för branddetektion. Detta för att skapa trovärdighet i kontakter med nya kunder. Referensanläggningen utvärderas under senhöst/vinter och om kunden är nöjd kommer de ställa upp som referens. Parallellt med referensanläggningen pågick vårt affärsutvecklingsarbete som givit oss bl a utbildningar, patentansökan, freedom-to-operate analys, varumärkesansökan, kundunderlag samt möten med presumtiva kunder.

Resultat och förväntade effekter

Vi har pratat med aktörer inom branschen och flera har visat intresse för vår produkt och de har även kunnat berätta för oss om dagens lösningar på problemen. Gemensamt för de vi träffat är vikten av att vi har ett referenssystem att hänvisa till. När vi förbättrat systemet något samt har några månaders erfarenhet vet vi nu vilka aktörer vi skall kontakta med mer tydlig marknadsföring. Förhoppningsvis kommer vi kunna sälja våra första system någon gång under 2013. F-T-O analysen och patentansökan tillsammans med ett registrerat varumärke ger produkten och företaget högre legitimitet.

Upplägg och genomförande

Att parallellt arbeta med affärsutveckling och teknisk utveckling/design/tillverkning har fungerat bra. När det ena stått stilla så har vi fokuserat på det andra och så vidare. Möten med kunder har varit mycket bra för förståelse för deras behov och projektet har även givit oss idéer på andra sensorer att i framtiden inkludera till sensorfamiljen. Framtagande av en egen hemsida för produkten har underlättat i kommunikationen och möjligheten att hålla kontakten med framtida kunder levande. Efter patentansökan skickades in kan vi även prata mer öppet om systemet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00617

Statistik för sidan