Sensorsystem för detektion av brand i biomassaförvaring, steg 2

Diarienummer
Koordinator APR TECHNOLOGIES AB - APR TECHNOLOGIES AB, Västerås
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har inriktats på att ta ett steg mot att få ut en första version av systemet på marknaden. Dock har vi ännu inte fått beställningar av någon de två möjliga kunder vi haft/har nära kontakt med. Ytterligare ett referenssystem har installerats och tillverkningsmetoder har förbättrats avseende kostnader, robusthet/livslängd och vi har även utvecklat en trådlös variant för billigare och enklare installation, även den testas. Vi har kontaktat nyhetsorganisationer och tidskriftsredaktioner för nyhetsbrev, artiklar och annonsering. I höst går vi ut med en kampanj i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

I vår jakt att bli den naturliga leverantören av sensorsystem för bioenergi är vi med i SIS standardiseringsgrupp som tar fram internationella standarder inom bl a säkerhet för fasta biobränsle. Utvärdering av våra referenssystem går långsamt, ty förloppen är långsamma, men resultaten ger oss hela tiden mer trovärdighet. Hårdvaran är uppdaterad och stora delar av tillverkningen kan läggas ut, idéer finns för billigare installationer men har inte kunnat prova dessa. Arbete pågår med att anpassa övervakningscentralen för bättre hantering av de enorma datamängder som samlas in.

Upplägg och genomförande

Vi valde att göra en mer omfattande testinstallation tillsammans med forskare vid SLU. Därifrån får vi korrelation mellan olika nivåerna i högarna och vi testar systemet till dess gränser för att identifiera dess svagheter. Vi har bl a besökt SP, Svebio och pelletskonferenser. Företagsledningen stärks med nya kompetenser till företagets ´advisory board´ och vi har lärt oss om företagsbesiktning, värdering, andra företags resor, skrivit affärsplan och investerarpitch. Efter UIC business lab och investerarmöten har vi valt att först försöka få igång försäljning själva.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.