Sensorstyrt Videorapporteringssystem

Diarienummer 2011-03053
Koordinator FSM Future Sports Media AB
Bidrag från Vinnova 615 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla en helt ny videorapporteringsapplikation baserad på en existerande distribuerad realtidsplattform för multimedia. Anpassning av plattformen, inklusive utveckling av nya kritiska grundfunktioner för dylika applikationer har framskridit väl. Utveckling av en första applikation skräddarsydd för idrottsevenemang av typen stora löp-, skid- eller cykellopp har initierats och alfatestning har inletts. Vidare har även IPR- och marknadsanalyser genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Förhandsantaganden och analyser kring tekniska lösningar, kommersiell potential och marknadsintresse inom sportens värld har via projektet bekräftats på olika sätt, bland annat genom att involvera oberoende slutkunder i fälttestning. Den färdiga produktens fördelar jämfört med tidigare existerande produkter består bland annat i oöverträffad kostnadseffektivitet avseende produktion och publicering av högkvalitativt videomaterial i realtid. Försäljningseffekt i mångmiljonklassen förväntas på sikt.

Upplägg och genomförande

Projektet följde ett upplägg med en handfull olika arbetsområden som vart och ett syftade till att bekräfta bärighet hos en specifik aspekt: Teknik, Partnersamarbete, IPR och Marknad. Samtliga områden har utfallit till belåtenhet och resultaten pekar i samma riktning, nämligen slutsatsen att ett uppföljningsprojekt syftande till att utveckla produkten vidare till kommersiell status samt att skarpa IPR- och marknadsaktiviteter bör initieras å det snaraste.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.