Sensornetwork for concealed motion detection

Diarienummer
Koordinator KETULYGRUPPEN AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - augusti 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har resulterat i en FoU plattform bestående av; ett nätverk av partners och kunder; en första prototyp för en kostnadseffektiv sensor; en översiktlig produktutvecklingsplan samt; ett upplägg för ett forskningsprojekt. Resultatet utgör basen för expansion av KetulyGruppen ABs produktportfölj genom att tillföra en produktfamilj av kommunicerande sensorer för dold detektion av mänsklig rörelse samt operativ kommunikation av information om avstånd, riktning och identifiering av källan till rörelsen.

Resultat och förväntade effekter

Vi kommer att använda resultatet till en ansökan om finansiering för vidareutveckling av det utökade produktkoncept som projektet resulterat i. Men redan idag pågår säljinsatser för den sensorprototyp som redan finns framme, och vi räknar med en första order redan i höst. Vi för även dialog om tillverkning och även licensiering av sensorprototypen.

Upplägg och genomförande

Arbetet i förstudien har varit uppdelat i tre arbetspaket. Det första avser vårt nätverk och därigenom samarbete med radartillverkare, tillverkande industri, potentiella kunder och tillika slutanvändare samt forskningsvärlden. Nästa del omfattade en fördjupad konceptstudie där vi utfört merparten av arbetet, i dialog med vårt nätverk. Slutligen har ett kommande FoU projekt specificerats för att utveckla konceptet med en rekonfigurerbar antennlösning i ett sensornätverk med målet att kommersialisera resultatet genom produktutveckling inom vårt företag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03086

Statistik för sidan