Senior Life Transition Points and their Implications for Everyday Mobility. ENT KEEP MOVING

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 7 410 000 kronor
Projektets löptid februari 2008 - juni 2016
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03249

Statistik för sidan