seminariet/matchmaking den 9 nov i Shanghai

Diarienummer 2018-04535
Koordinator Hitech & Development Wireless Sweden AB - HD Wireless AB
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Genomförd

Resultat och förväntade effekter

Genomförd

Upplägg och genomförande

Möten genomförda

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.