Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

seminariet/matchmaking den 9 nov i Shanghai

Diarienummer
Koordinator Hitech & Development Wireless Sweden AB - HD Wireless AB
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Genomförd

Resultat och förväntade effekter

Genomförd

Upplägg och genomförande

Möten genomförda

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 november 2018

Diarienummer 2018-04535

Statistik för sidan