semantiska Ljus

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik, Avdelningen för elektroniksystem
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Within the ´semantic light´ project a series of key tasks have been performed, including: - the definition of the business landscape for potential SL products, - meeting with potential customers and partners - refinement of the existing test bed tailored to business areas of interest for the potential customers - identification of relevant business models - initial evaluation of production and distribution strategies - identification of potential products

Resultat och förväntade effekter

These are the results achieved within this project: - Identification of key areas of application for SL technology - Identification of Swedish and European customers for potential SL products - Achieved preliminary agreement for the deployment of a Proof-of-Concept (POC) in the premises of the potential customers, to be used for a joint evaluation of the performances of SL technology. - Initial definition of alternative product distribution models - Definition of novel business and revenue models

Upplägg och genomförande

Two SL test beds have been implemented within this project, each focusing on a different embodiment of the Semantic Light concept. Both test beds have been used to evaluate user experience and to support the experimental design of SL user interaction features. At the same time, the experimental implementation of the test beds has also allowed the quantification of performances associated with different system architectures and the identification of network and system requirements to support specific applications.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.