Sektorsövergripande innovation med utgångspunkt i livshändelser

Diarienummer 2011-04088
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Det aktuella projektet har behandlat fenomenet livshändelser. Närmare bestämt livshändelser som utgångspunkt för gemensamma medborgarmöten i svensk förvaltning. Projektet kan liknas vid en förstudie där det primära syftet varit att tillsammans med andra aktörer bidra med ny kunskap om livshändelser som utgångspunkt för medborgarmöten.

Resultat och förväntade effekter

Under projekttiden har forskare från CTF varit delaktiga i arbetet med att ta fram ett verktyg för att kartlägga vilka livshändelser som medborgare upplever som komplexa. Den kunskap som genererats inom ramen för projektet har också redovisats i samband med seminariedagar tillsammans med myndighetsrepresentanter.

Upplägg och genomförande

En del av arbetet har följt den planering som Rådet för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet ansvarat för. Forskarnas roll har bestått i att delta på möten, skriva kortare arbets-pm samt komma med synpunkter på andras dokument. Därutöver har arbetet bestått av instudering av relevant litteratur samt förberedelser inför seminariedagar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.