SEHPMET

Diarienummer 2013-03929
Koordinator Silex Microsystems AB
Bidrag från Vinnova 5 845 798 kronor
Projektets löptid november 2013 - november 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång AO Innovative ICT 2013

Externa länkar

Artikel i Elektroniktidiningen om SEHPMET projektet