SEFI - Svensk fordonsindustri i samverkan för Europeisk Forskning och Innovation

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6100, CTP
Bidrag från Vinnova 5 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01658

Statistik för sidan