SEE Cooling TeliaSonera

Diarienummer 2011-04032
Koordinator SEE COOLING AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - april 2012
Status Avslutat

Externa länkar