SecureFlow05 - att säkra godsflöden mot angrepp

Diarienummer 2005-00502
Koordinator Högskolan i Borås - Institutionen Ingenjörshögskolan
Bidrag från Vinnova 5 850 000 kronor
Projektets löptid augusti 2005 - juni 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.ing.hb.se/research/logistics/secureflow/