Secure Virtualization and Multi-Core Platforms

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB - Ericsson Research
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01753

Statistik för sidan